Voorbewerkingen

 

Site design by juliet wong

Met voorbewerking wordt bedoelt de onafgewerkte ruwe wand klaar maken voor de vervolgbewerking (bijvooveeld sausklaar maken). De juiste afwerking van de ondergrond is essentieel en bepalend voor de kwaliteit van de uiteindelijke vervolgbewerking. Afhankelijk van de ondergrond en het vervolgbewerking, kan er gekozen worden voor de volgende bewerkingen:

Voor vragen over de juiste voorbewerking van uw wanden? Stel hem hier